Misija tehničke evaluacije za uvrštenje špilje Vjetrenica na UNESCO Listu svjetske baštine

Misija tehničke evaluacije za uvrštenje špilje Vjetrenica na UNESCO Listu svjetske baštine

Pon, 28. Aug. 2023.


U Ravnom su od 21. do 25. avgusta održani radni sastanci u okviru terenske misije tehničke evaluacije za uvrštenje špilje Vjetrenica na UNESCO Listu svjetske baštine, a koji se provodi pod okriljem Savjetodavnog tijela za Odbor za svjetsku baštinu Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Špilja Vjetrenica je posebno važna zbog svojih hidroloških i hidrogeoloških karakteristika. Kao jedna od najdužih špilja u BiH, sa svojim specifičnim podzemnim tokovima i jezerima, Vjetrenica predstavlja dragocjeno stanište koje doprinosi očuvanju biološke raznolikosti.

Špilja Vjetrenica pripada sistemu kraškog područja koje je ekološki najugroženiji tip staništa u Bosni i Hercegovini. Lokalitet Vjetrenica sa okolinom i dijelom Popova polja nalazi se u središtu tipičnog hercegovačkog krša. Posebno su značajne hidrološke i hidrogeološke karakteristike ovog područja, koje su dovele do stvaranja niza originalnih kraških procesa, čiji su rezultat brojne pećine, špilje, jame, ponori i čitav svijet podzemne vodene arhitekture. Vjetrenica je složen špiljski sustav duljine kanala od 7013,90 m, što predstavlja najdužu špilju u BiH. Ime je dobila po pojavi snažnog vjetra na ulazu u špilju, ali i unutar špilje, što je posebno izraženo u ljetnim i zimskim mjesecima.

Općina je izgradila pristupnu cestu do špilje s ciljem lakšeg posjećivanja od strane turista, kao i njeno osvjetljenje. Nadležnost za upravljanje i brigu oko špilje Općina Ravno je prepustila Javnom preduzeću Javno poduzeće „Vjetrenica“ d.o.o. Ravno., koje obavlja svakodnevne aktivnosti upravljanja na ovom području.

U svrhu očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih dobara područje Zaštićenog pejzaža/krajobraza Vjetrenica - Popovo polje proglašeno je zaštićenim područjem zbog naglašene pejzažne vrijednosti, brojnih ugroženih i rijetkih vrsta i staništa te bogatog kulturno-historijskog nasljeđa.

FMOIT je finansirao izradu Nominacionog fajla za prijedlog špilje Vjetrenice sa Popovim poljem na upis na svjetsku listu kulturnog i prirodnog  nasljeđa (UNESCO lista). Sastavni dio Nominacionog fajla je i Plan upravljanja Zaštićenog krajolika “Vjetrenica – Popovo polje“. U pripremi nominacijskog fajla za špilju Vjetrenica,  stručni timovi i eksperti su uspješno  sarađivali  sa svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Na sastancima su učestvovali: ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Dubravka Bošnjak, sekretarka Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamur, šef ureda UNESCO u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum.

Ispred  Federalnog ministarstva okoliša i turizma, evaluaciji su prisustvovali Sabina Šahman Salihbegović i Zineta Mujaković.

Osim državnih i entitetskih predstavnika, u evaluaciju su učestvovali:

  • direktor, JP Vjetrenica  Davor Baković sa svim uposlenicima JP Vjetrenica,  načelnik općine Ravno  Andrija Šimunović, kao i svi uposlenici općine Ravno.

Tokom evaluacije predstavnici Općine Ravno i Javne ustanove Vjetrenica su pokazali izuzetnu posvećenost prema ovom važnom procesu uvrštenja na UNESCO listu, kako za stanovnike Ravnog, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Nadamo se  da će špilja Vjetrenica uspješno zadovoljiti kriterije za upis na UNESCO Listu svjetske baštine.