Ministrica Pozder obišla lokalitet Crvene stijene u općini Vares

Ministrica Pozder obišla lokalitet Crvene stijene u općini Vares

Uto, 30. Maj. 2023.


Ministrica Pozder je obišla lokalitet Crvene stijene, predviđeno odlagalište neopasnog  otpada nastalog od iskopa izgradnje puteva u općini Vareš.


Razlog izlaska na teren je utvrđivanje činjeničnog stanja lokaliteta Crvene stijene kao predmeta Zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš, koji je uputio investitor Adriatic Metals BH d.o.o.

Naredni koraci su sastanci sa strukom kao i građanima koji su bili uključeni u ovaj postupak.