Ministrica Pozder u Kaknju o poboljšanju kvalitete zraka

Ministrica Pozder u Kaknju o poboljšanju kvalitete zraka

Pon, 01. Apr. 2024.


Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma energetsku efikasnost i zaštitu okoliša tretira kao važno strateško opredjeljenje, naročito ako imamo na umu postojeće stanje koje treba mijenjati i činjenicu da Evropska unija, s kojom otvaramo pregovore, traži i insistira na ovoj reformi i usmjerava sve više sredstava u posebne fondove za poticanje korištenja obnovljivih izvora i zaštitu okoliša, te potiče moderan sistem gospodarenja energijom.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder boravila je u Kaknju gdje je obavila prvu radnu posjetu upravi Termoelektrane Kakanj a potom se u Općini Kakanj susrela sa načelnikom Općine Mirnesom Bajtarevićem, direktorom Javnog komunalnog preduzeća Grijanje Muamerom Čelebićem i federalnim zastupnikom Mirsadom Zaimovićem. Tokom razgovora bilo je riječi o stanju u okolišu, kvaliteti zraka i planovima za njihovo unapređenje, te je istaknuta važnost poboljšanja energetske i energijske efikasnosti, što je i jedno od strateških opredjeljenja ove lokalne zajednice.

Projekat koji je iniciran kroz Zastupnički dom Federalnog parlamenta a koji je ocijenjen kao dobro i održivo rješenje za stanovnike Kaknja je rekonstrukcija vrelovoda i proširenje mreže daljinskog grijanja. S obzirom na činjenicu da bi se realizacijom ovog projekta oko 3.000 domaćinstava priključilo na ovu mrežu, osim energetske efikasnosti, ovim bi se pozitivno uticalo i na kvalitetu zraka na ovom području. Ministrica Pozder već ranije je izrazila podršku ovoj inicijativi i sada su na redu razgovori o njenoj realizaciji.

Osim projekta vrelovoda, s Upravom TE Kakanj ministrica Pozder je razgovarala i o reviziji okolišne dozvole za ovu termoelektranu, ali i budućim investicijama u revitalizaciji postojećih blokova, te o prelasku na biomasu i onome što nas u budućnosti očekuje u pogledu pravedne tranzicije u energetskom sektoru a što je u skladu sa standardima i trendovima u Evropskoj uniji. Prilikom posjete TE Kakanj, prezentirani su i projekat denitrifikacije i plan odsumporavanja.

''Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma energetsku efikasnost i zaštitu okoliša tretira kao važno strateško opredjeljenje, naročito ako imamo na umu postojeće stanje koje treba mijenjati i činjenicu da Evropska unija, s kojom otvaramo pregovore, traži i insistira na ovoj reformi i usmjerava sve više sredstava u posebne fondove za poticanje korištenja obnovljivih izvora i zaštitu okoliša, te potiče moderan sistem gospodarenja energijom. Zato nam je važno da imamo projekte poput toplovoda u Kaknju, obaveze investiranja u postrojenja i opremu za zaštitu okoline i stoga moja podrška i posvećenost da zajedno unaprijedimo kvalitetu življenja u ovoj lokalnoj zajednici'', izjavila je ministrica Pozder.

Najavljeno je da će se u narednim razgovorima o ovim temama uključiti i predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao i Fonda za zaštitu okoliša FBiH kako bi se zajednički napravila sveobuhvatna i održiva rješenja.