Ministrica Pozder u Arcelor Mittalu

Ministrica Pozder u Arcelor Mittalu

Sri, 27. Mar. 2024.


Ministrica je tokom sastanka posebno insistirala na bitnosti provođenja mjera i obavezi poštivanja zakonskih propisa, te na odgovorima zašto se mjere do danas nisu adekvatno ispoštovale, pa je s tim u vezi najavljena i revizija okolišne dozvole. Očekivanja od kompanije su da čim prije krenu sa ulaganjima i planiranim projektima kako bi se mjere ispunile, i to posebno kada je u pitanju zbrinjavanje otpada i rad koksare.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder razgovarala je u Zenici sa direktorom Nikhil Mehtom i drugim predstavnicima kompanije Arcelor Mittal. Glavna tema razgovora je bila okolišna dozvola i neadekvatno ispunjavanje mjera propisanih ovom dozvolom zbog čega je na poziv ministrice sastanku prisustvovao i postupajući okolišni inspektor.

Ministrica je tokom sastanka posebno insistirala na bitnosti provođenja mjera i obavezi poštivanja zakonskih propisa, te na odgovorima zašto se mjere do danas nisu adekvatno ispoštovale, pa je s tim u vezi najavljena i revizija okolišne dozvole. Očekivanja od kompanije su da čim prije krenu sa ulaganjima i planiranim projektima kako bi se mjere ispunile, i to posebno kada je u pitanju zbrinjavanje otpada i rad koksare. Razgovarano je i o načinu zbrinjavanja troske (šljake), silikatne taline koja nastaje pri taljenju ruda, što će se tretirati i kroz novi Zakon o otpadu, na kojem Federalno ministarstvo već radi, a kako bi se troska svrsishodnije zbrinjavala, budući da se trenutno samo odlaže bez dodatne koristi.

''Kvalitet zraka je za građane najvažnije pitanje, te sam zahtijevala da se počne sa mjerenjima i izvještavanjima kako je to propisano u okolišnoj dozvoli. Jasno je da ulaganja u tehnologiju koja će obezbijediti čist zrak nisu jeftina i da kompanije ta ulaganja često vide kao trošak, ali zdravlje i životi ljudi predugo su ugrožavani takvim odnosom. Nažalost, i zdravlje ima cijenu, a plaćaju je građani i tome se mora stati u kraj.

Već naredne sedmice dogovorili smo novi sastanak, kojem će domaćin biti federalni ministar energetike, industrije i rudarstva, kako bismo razgovarali o proizvodnji u ovoj kompaniji ali i njihovim obavezama kada je u pitanju okoliš i njegova zaštita. Naravno, da nam je u interesu da velike kompanije kakva je i Arcelor Mittal posluju u našoj zemlji, veliki broj radnika i porodica je vezan uz ovu kompaniju. Međutim, neophodno je da su rješenja koja ove kompanije primjenjuju u svom radu utemeljena na zakonima, propisima, standardima koji obezbjeđuju zdrav i čist okoliš i bolji kvalitet života građanima, a u tom slučaju će i vlade raditi na stimulativnim rješenjima za što bolje poslovanje kompanija“ izjavila je ministrica Pozder.