Ministrica Pozder: Konkretna rješenja za zaštitu okoliša

Ministrica Pozder: Konkretna rješenja za zaštitu okoliša

Pon, 08. Apr. 2024.


Vlada Federacije je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela nekoliko važnih uredbi, inicijativa i propisa kojima se omogućuje bolja i efikasnija zaštita okoliša.

Vlada Federacije je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela Uredbu o upravljanju muljem s postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Važno je napomenuti da u Federaciji BiH trenutno imamo 15 izgrađenih (i dva u izgradnji) uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Svima njima je zajedničko to da stvaraju određene količine mulja koje se isključivo skladište unutar pogona, ili kako je to slučaj u Mostaru nakon ekološkog incidenta od prije par godina, da ga izvoze u druge zemlje. I jedan i drugi model stvara i ekonomski i ekološki problem.

Dakle, pitanje plasmana i upotrebe mulja je ono što treba riješiti, budući da smo trenutno jedina zemlja u regiji koja ima zabranu korištenja mulja na poljoprivrednim i drugim površinama, te da istovremeno nemamo mogućnost njegove upotrebe kao energenta u postrojenjima pa se zbog toga i zadržava u već punim lagunama što predstavlja okolišni izazov, ili zbog čega se stvaraju veliki finansijski izdaci poput ovog u Mostaru. Naime, Mostar je samo prošle godine platio izvoz mulja oko 600.000 KM u Mađarsku koja ovaj otpad tretira kao energent iz kojeg ostvaruje dodatnu korist.

''Usvajanjem ove Uredbe, zakonski dodatno uređujemo oblast zaštite okoliša u Federaciji, što će omogućiti bolje upravljanjem muljem – ovo je dobro za naš okoliš, kao i stvaranje pretpostavki da se mulj može tretirati kao energent. Upravo svjedočimo ekološkim incidentima u kanjonu Bijele pored Mostara, te u Jablaničkom jezeru, o čemu sam tražila informaciju od nadležnih kantonalnih vlasti, kao i inspekcijski izvještaj i nadzor. Zato je važno da se Zakon o zaštiti okoliša u potpunosti implementira i donošenje uredbi koje iz njega proizilaze jako su važne da bi imali prave odgovore na brojne izazove s kojima se realno suočavamo. Otvaranjem pregovora s EU, imamo dodatnu obavezu harmonizirati legislativu u ovoj oblasti i Poglavlje 27 koje tretira okoliš traži od nas brojne reforme. Sprovođenjem tih reformi, bolje ćemo štititi okoliš i efikasnije ćemo moći prevenirati ekološke incidente kakvim svjedočimo godinama unazad te ćemo brojne izazove i probleme moći pretvoriti u naše resurse. Tako smo danas na Vladi usvojili i zajedničku inicijativu koju su zajedno pokrenuli s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na prijedlog akademske zajednice, kojom će se visoko vrijedne šume u FBiH uvesti u sistem OCEM – zaštićenih područja. Stanje u očuvanju okoliša je moguće popravljati i na tom stavu ćemo kreirati zakonska i druga rješenja'', izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.