Ministrica Đapo sa njemačkom delegacijom razgovarala o aktuelnim projektima na zaštiti okoliša

Ministrica Đapo sa njemačkom delegacijom razgovarala o aktuelnim projektima na zaštiti okoliša

Čet, 02. Mar. 2023.


Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sastala se sa Luci Putrih (Lucie Puttrich), ministricom za savezne i evropske poslove i povjerenicom pokrajine Hesen.

Ovom prilikom sagovornice su razgovarale o aktuelnim pitanjima iz oblasti zaštite okoliša, a posebno u dijelu koji se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnosti, zatim projekte za smanjenje zagađenja zraka, te zaštitu šuma i voda.

Ministrica Đapo upoznala je gošću o radu Federalne vlade, provedenim reformama i poduzetim mjerama na zaštiti okoliša, kao i razvoju turizma u Federaciji BiH.

Značajan rast investicija

- U našem mandatu radili smo u korist građana najbolje što možemo. Radili smo prema dokumentu Reformske agende koji smo i realizovali. Ova Vlada ima rezultate. Riješili smo mnoge probleme koji su nas dočekali kada smo preuzeli dužnost. Posebno bih istakla provedenu reformu penzionog sistema koja je omogućila redovnost i rast penzija. Riješili smo brojna dugovanja prema radnicima i uvezali radni staž. Također, donijeli smo i značajne finansijske zakone. Osigurali smo sredstva za izgradnju kompletnog autoputa na Koridoru Vc, koji prolazi kroz Federaciju - istakla je ministrica Đapo.

Naglasila je i dobre rezultate u sektoru turizma u Federaciji BiH, te značajan rast investicija, kao i povećan broj turista. Kazala je da su iz oblasti okoliša urađene sve potrebne pripreme kako bi BiH mogla odmah otvoriti poglavlje okoliša kada je riječ o ispunjavanju uslova iz kandidatskog statusa.

- Donesen je niz zakona, te harmonizirana legislativa sa onom u Evropskoj uniji. Vlada Njemačke nam dosta pomaže. Jedan od projekata tiče se uspostave sistema izvještavanja EU o industrijskim zagađivačima. Također, dosta radimo na usklađivanju legislative koja s tiče obnovljivih izvora energije i prelasku privrede i građana na te izvore, kako bi se smanjila zagađenost zraka. Federalno ministarstvo okoliša i turima kao i druga resorna ministarstva u Vladi Federacije rade na olakšavanju davanja dozvola za solarne projekte kako bi motivisali investitore da ulažu u njih. Stvaramo uslove za utopljavanje zgrada kolektivnog stanovanja, a mnogi objekti u javnom sektoru su već obnovljeni. Federalna vlada promiče i investicije u elekromobilnost, te sufinansiramo kupovinu električnih automobila - pojasnila je Đapo.

U skladu s međunarodnim obavezama

S obzirom da su njemačku ministricu interesirale i nadležnosti različitih nivoa vlasti u BiH kada je riječ o zaštiti okoliša, ministrica Đapo je navela da se prostorno planiranje i energetske politike provode sa nivoa entiteta, kantona, općina i gradova, u skladu sa obavezama iz međunarodnih konvencija i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, posebno kada su u pitanju ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama.

Također, tokom sastanka razgovaralo se i o izgradnji sistema za zaštitu voda, kao i tretmanu otpadnih voda, te je kao jedan od projekata istaknuta uspostava prečišćivača u Zenici, a koji je finansijski podržao njemački KfW.

Današnjem sastanku su prisustvovali i saradnici ministrice Putrih, te predstavnik Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH. Inače, njemačka ministrica sa delegacijom boravi u posjeti Bosni i Hercegovini od 26. februara do 1. marta ove godine.