Ministri Pozder i Hrnjić u posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save

Ministri Pozder i Hrnjić u posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save

Pon, 06. Maj. 2024.


Ministrica Pozder istakla je važnost uključenosti svih nadležnih tijela prilikom pripreme i usvajanja propisa koji uređuju oblast voda i njihove zaštite, kakvi su Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu.

Agenciju za vodno područje rijeke Save posjetili su federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić. Predstavnici Agencije su ministrima i njihovim saradnicima predstavili unaprijeđeni informacioni sistem voda u Bosni i Hercegovini. Glavne odlike ovog novog sistema su pravovremena procjena stanja, informisanje javnosti, koordinacija nadležnih organizacija, kao i predviđanje rizika i pretpostavke za brzu i efikasnu komunikaciju i reakciju. Ministri su izrazili zadovoljstvo da smo dobili jedan od najnaprednijih sistema u regiji, koji će svakako pomoći i Vladi FBiH u donošenju odluka u slučajevima eventualnih novih poplava, što je iznimno važno imajući u vidu sve veći uticaj klimatskih promjena na prirodne nepogode.

Ministrica Pozder istakla je važnost uključenosti svih nadležnih tijela prilikom pripreme i usvajanja propisa koji uređuju oblast voda i njihove zaštite, kakvi su Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu. Također, podcrtana je potreba dodatnih konsultacija i tješnje saradnje u vezi s implementacijom kako ovih tako i drugih akata na terenu, za što su dogovoreni naredni koraci i dodatni sastanci radnih timova institucija. Međusektorski pristup, novi informacioni sistemi kao i legislativno usklađivanje i praćenje najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti podići će našu efektivnu spremnost da upravljamo vodama, štitimo okoliš i da donosimo adekvatne mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, saopštili su iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.