Ministarstvo odrzalo sastanak s predstavnicima Mreže EKO BiH

Ministarstvo odrzalo sastanak s predstavnicima Mreže EKO BiH

Pon, 02. Okt. 2023.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u svojim nastojanjima da svoj rad predstavi što transparentnije i da ga približi građanima, u kontiunitetu se sastaje s predstavnicima nevladinih organizacija, udruženjima građana i drugima. S istim ciljem je 29. 9. 2023. održan sastanak s predstavnicima Mreže EKO BiH. Na sastanku je predstavljeno sve što je dosad urađeno te odgovoreno na njihova pitanja, a najavljeni su i neki od koraka koje namjeravamo poduzeti. Kao na svim dosadašnjim sastancima sa nevladinim sektorom, i ovaj put smo pozvali prisutne da nam pomognu savjetima, sugestijama i kritikama koje će biti utemeljene na argumentima sa ciljem da naš rad bude još bolji.