Međunarodna konferencija "Izgradimo održivu Bosnu i Hercegovinu"

Međunarodna konferencija

Pet, 06. Okt. 2023.


Cilj svakog stanovnika Bosne i Hercegovine treba biti održiva u svakom pogledu i okolišno uređena Bosna i Hercegovine. Kako bi postigli društveni napredak moramo djelovati zajedno, te dati svoj doprinos ovom cilju koji nema alternative. Bosna i Hercegovina je prihvatila status zemlje kandidata za članstvo u EU. Iz ove činjenice proizilaze i mnoge obaveze koje moramo prihvatiti i početi živjeti s njima. Kako bi barem malo rasvjetlili naš put organiziramo zajedno s drugim zainteresiranim subjektim međunarodnu konferenciju IZGRADIMO ODRŽIVU BOSNU I HERCEGOVINU. Federalno ministarstvo okoliša i turizma na čelu s ministricom dr.sc. Nasihom Pozder daje bezrezervnu podršku ovakvim projektima.

ESG BH pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Federacije BiH gđe. Lidije Bradara i dopredsjednika Republike Srpske dr.Davora Pranjića, gradonačelnika Distrikta Brčko dr. Zijada Nešića te Federalnog ministarstva okoliša i turizma na čelu s ministricom dr.sc. Nasihom Pozder - kao predsjednicom Znanstvenog odbora konferencije, organizira veliku međunarodnu konferenciju "IZGRADIMO ODRŽIVU BiH" koja će se održati 19. i 20. 10. 2023. u Hotelu Hills Sarajevo. Konferenciju podržava International Institute for Climate Action.

Na konferenciji ćemo, uz suvremene prezentacijske tehnologije, ponuditi najnovije informacije o već uznapredovalom sustavu okolišnog izvješćivanja ESG (Environmental social and governance) sadržanog u Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD), kao dio tzv. Green Deal koja je stupila na snagu 16.12.2022. Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) primjenjivat će se počevši od financijskih izvještaja za 2024. godinu za velike poduzetnike koji zapošljavaju više od 500 djelatnika, dok će se postepeno primjenjivati i na manja kotirajuća društva najzadnje do 2028. godine. U konačnici se očekuje da će više od 50.000 poduzeća preuzeti obaveze iz Direktive.

Uz temu održivog izvješćivanja (ESG) prezentirat ćemo svjetska i europska iskustva vezano za održivo upravljanje otpadom kao neizostavnim i najproblematičnijim dijelom cirkularne ekonomije.

Upravljanje i tehnička opremljenost komunalnih tvrtki u BiH jedna je od velikih prepreka u kvalitetnom gospodarenju otpadom. Proizvođači opreme za gospodarenjem otpadom će ponuditi nove metodologije odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te ponuditi i rješenja komunikacijskih vještina vezanih za svijest građana o odvojenom prikupljanja otpada.

Posebnu pažnju na konferenciji posvetit ćemo tehnologijama biološke obrade otpada (kompostiranje, bioplinska postrojenja) koji u BiH čine oko 40% ukupne materijalne strukture komunalnog otpada.

Otpad iz poljoprivrede i šumarstva značajan su, i okolišno prihvatljiv, izvor energije koji je u intenzivnom razvoju. Potreba za daljnjim jačanjem izgradnje sustava upotrebe ovih otpada u energiju (Waste to Energy W2E) novi je izazov za izradu tehnoloških okolišno prihvatljivih rješenja. Opasni radioaktivni i medicinski otpad predstavljaju jedan od najvećih izazova u zemljama regije, a u EU dio su uobičajenih postupaka zbrinjavanja otpada.

Kvaliteta i pouzdanost postrojenja za W2E glavni je preduvjet za okolišno održivo gospodarenje otpadom. Zbog toga značajno mjesto na konferenciji zauzet će upravo proizvođači opreme za incineraciju s novim tehnologijama izgaranja, ali i obrade otpadnih plinova koji imaju iskustva u cijelom svijetu. Rabit ćemo i iskustva nedavno izgrađenih postrojenja W2E u regiji sa svim problemima koji prate ove procese. Vrlo značajna su iskustva iz pirolitičkih procesa i tehnologija „Otpad u vodik“ (Waste to Hydrogen W2H), dok ćemo čuti i najnovija dostignuća u komercijalizaciji ovih postupaka.

Kao jedina održiva energetska oporaba otpada u zemljama regije trenutno se nudi energetska oporaba u cementnoj industriji kao jedino okolišno prihvatljivo rješenje uz vrlo odgovorne gospodarske subjekte koji u BiH upravljaju ovakvim sustavima. Kombinacija hvatanje ugljika, ponovna upotreba i njegovo skladištenje (Carbon capture, utilisation and storage CCUS) u kombinaciji s termičkom oporabom u budućnosti predstavlja jedno od mogućih rješenja dekarbonizacije BiH. Postoje ogromne mogućnosti poboljšanja stanja i količina na ovaj način zbrinutog otpada pa ćemo se posvetiti u jednom cijelom bloku, upravo, napretku u ovoj industriji. Procjena je kako se od ukupne količine alternativnih goriva u cementnoj industriji koristi tek oko 7 % postojećih kapaciteta.

Standardizacija (ISO) u održivom izvješćivanju, upravljanju, pripremi otpada i energetskoj oporabi vrlo je bitan element koji garantira uspješnost i visoki okolišni učinak. Zbog toga ćemo jedan dio konferencije posvetiti upravo standardizaciji kroz postojeće ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 i ISO 26000 u W2E te novom tehničkom standardu ISO/TR 21916:2021(en) Solid recovered fuels.

Evidentno najveći problem u zemljama regije je niska svijest stanovništva o potrebi energetske oporabe otpada. Još veća prepreka je što se o navedenoj problematici malo ili nikako ne govori. Zbog toga naša konferencija osim promocije W2E promovira i razvoj komunikacijskih vještina za koji smatramo glavnim uzrokom stanja svijesti i raspoloženja stanovnika u dugotrajnim procesima pripreme i izgradnje postrojenja za energetsku oporabu otpada.

Na sva ova i druga pitanja održivog razvoja BiH pokušat će odgovoriti vodeći znanstvenici i stručnjaci zaštite okoliša, proizvođači opreme za različite oblike oporabe otpada, komunikacijski stručnjaci, predstavnici komunalnih tvrtki i predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti. Zbog toga nam se pridružite na našoj konferenciji te ponudite svoje tehnologije, mišljenje i stručne i znanstvene kompetencije BH javnosti, ali i šire.

Zajedno, uz razmjenu iskustava, prezentiranja mogućnosti i znanja - sigurno možemo doći do rješenja!

Prijave za konferenciju vršite putem linka: https://esgbh.com/

Pozivno pismo

Program ESG