Konferencija „Žene u turizmu: rušimo prepreke, oblikujmo budućnost“

Konferencija „Žene u turizmu: rušimo prepreke, oblikujmo budućnost“

Čet, 14. Mar. 2024.


USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) i UN Women BiH organizirali su konferenciju pod nazivom „Žene u Turizmu: rušimo prepreke, oblikujmo budućnost“, koja se održala 13. marta u hotelu Novotel Bristol u Sarajevu.

Radi se o prvoj konferenciji ovog tipa u Bosni i Hercegovini na kojoj su održane dvije panel diskusije, te kratke informativne prezentacije, uz učešće vodećih aktera turističkog sektora, predstavnica i predstavnika javnog i privatnog sektora, nevladinih i međunarodnih organizacija.

Prilikom svečanog otvaranja Konferencije obratile su se: gosp. Courtney Chubb, direktorica USAID misije u BiH, Jo-Anne Bishop, predstavnica UN Women u BiH, Farida Cikotić, predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Dragana Kokot, generalna sekretarka Privredne komore RS.

Direktorica Chubb u svom obraćanju je istakla ulogu žena u sektoru turizma, te je naglasila  da je ova konferencija i poziv za lidere i kreatore politika ovog sektora, ali i lokalne zajednice da podrže žene i pomognu im da se njihova uloga dodatno osnaži i prevaziđu prepreke koje im stoje na putu da se dokažu u punom kapacitetu. „Cilj konferencije je da pokažemo koliko žene mogu uraditi u turističkom sektoru, a onda da to postane model za sve ostale sektore koji će pomoći da se privreda BiH osloni na ženu i pomogne joj u radu“, kazala je Chubb.

Jo-Anne Bishop iz UN Women u BiH je kazala: „Partnerstvom s USAID Turizmom u sprovođenju inicijative UN Women 'Principi osnaživanja žena' u bh. turističkom sektoru, obavezujemo se da ćemo podržati žene u ostvarivanju njihovog punog potencijala. Osnaživanje žena u turizmu ne samo da promovira rodnu ravnopravnost, već pokreće i ekonomski rast kroz razvijanje dinamične, raznolike i stručne radne snage. Ova inicijativa potiče inovacije, njeguje poduzetništvo i promovira održivi razvoj na lokalnom i državnom nivou“.

U ime Federalnog ministarstva okoliša i turizma obratila se Farida Cikotić, pomoćnica ministrice za turizam i ugostiteljstvo, te se zahvalila organizatorima što su prepoznali važnost pitanja žena u turizmu i organizirali ovu konferenciju, koja će doprinijeti  boljem shvatanju značajnosti koju žene imaju u turizmu.

Cikotić je naglasila da žene imaju više empatije od muškaraca, te da raspolažu sa komunikacijskim vještinama, vještinama slušanja, vještinama rješavanja problema i drugo, a što je jako bitno u odnosima sa turistima. Iako su većina zaposlenih u turizmu žene, pozvala je poslodavce da prilikom zapošljavanja uobzire ove prednosti žena  i da ih zaposle, jer već u praksi u oblasti turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva i sličnih djelatnosti ima puno primjera uspješnih žena na menadžerskim pozicijama.

Nadalje, pomoćnica ministrice Cikotić je istakla da se Ministarstvo zalaže za  bolji položaj žena u sektoru turizma te da je rodna ravnopravnost inkorporirana i u  Strategiji razvoja turizma Federacije BiH 2022. – 2027. Takođe, u cilju osnaživanja žena Ministarstvo je prošle godine u Javnom pozivu za poticanje razvoja  turizma, u tri programa, u kriterijima ocjenjivanja programa uvrstilo veće bodovanje za one programe koji uključuju žene u projekte, vlasnice ili odgovorna lica u preduzeću.

Pozvala je i žene domaćice da se mogu baviti turizmom ponudom rukotvorina, domaćih proizvoda, hrane i sl., te iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta turistima kao registrirana fizička lica (iznajmljivači).

Na kraju  Cikotić je naglasila da se sve prepreke mogu prevazići ako se udruže javni, privatni sektor, nevladine organizacije i ostali akteri.

Generalna sekretarka Privredne komore Republike Srpske Dragana Kokot je istakla ističe da je Konferencija posvećena promociji i afirmaciji žena u turizmu, ali i ukupno u oblasti privrede. Fokus na afirmiranju žena u privredi jeste trend ne samo u BiH, nego i šire. Posebno u oblasti turizma izražena je potreba za radnom snagom, naročito vještom i obrazovanom. Tu, kako je kazala, žene mogu dati značajan doprinos.

U okviru konferencije održan je i Sajam proizvoda i rukotvorina na kojem su učestvovale predstavnice bh. udruženja iz oblasti turizma i ruralnog razvoja.