Izvještaj sa studijskog putovanja organizovanog u okviru projekta “Održivost zaštićenih područja u BiH” (SPA)

Izvještaj sa studijskog putovanja organizovanog u okviru projekta “Održivost zaštićenih područja u BiH” (SPA)

Pon, 18. Sep. 2023.


U periodu od 12. – 16.09.2023. godine, u okviru UNDP-a SPA projekta “Održivost zaštičenih područja” organizirano je Studijsko putovanje za članove projektnog odbora SPA Projekta, na kojem su učešće uzeli I predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma su učestvovali na studijskoj posjeti organizovanoj sa ciljem jačanja kapaciteta nadležnih institucija, upravljača zaštićenih područja i privatnog sektora za dizajniranje i efikasnu implementaciju inovativnih finansijskih mehanizama u zaštiti prirode.

Na studijskom putovanju su učestvovali nominovani predstavnici institucija članica Projektnog odbora SPA projekta (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske), i ostalih nadležnih institucija u oblasti zaštite prirode, predstavnici upravljača zaštićenih područja i privatnog sektora (entitetskih Privrednih komora).

Ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma učestvovali su gosp. Mehmed Cero pomoćnik ministra za Sektor okoliša, gosp. Zineta Mujaković šefica odsjeka za očuvanje prirode i gosp. Bisera Hotić, šefica odsjeka za ugostiteljstvo.

Učesnici su imali priliku da razmjene znanja, iskustva i informacije sa direktorima i predstavnicima: Parka prirode Dobratsch (Austrija), Nacionalnog parka Kalkaplen (Austrija), Nacionalnog parka Triglav (Slovenija), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije (Hrvatska), Parka prirode Sečoveljske soline (Slovenija).

Ovo je bila izvrsna prilika za predstavnike iz Bosne i Hercegovine da čuju više o različitim iskustvima i izazovima vezanim za finansiranje upravljanja zaštićenim područjima. Obzirom da se radi o različitim stepenima zaštite, prezentovani su različiti modeli i načini za ostvarivanje finansijske održivosti zaštićenih područja kao i različiti modeli upravljanja zaštićenim područjima (nevladin sektor kao upravljač Parka prirode Dobratsch, javne ustanove kao upravljači nacionalnih parkova Kalkalpen i Triglav, upravljanje Parkom prirode Sečoveljske soline od strane privatne kompanije kroz potpisani koncesioni ugovor te inovativnost i uspješnost u dobijanju sredstava za realizaciju projekata od strane dostupnih EU fondova koju je prezentovala direktorica JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije). Pored toga, učesnici su imali priliku da čuju informacije o mogućnostima implementacije ESCO ugovora u unapređenju energetske efikasnosti zgrada i infrastrukturnih sistema u zaštićenim područjima.

U razgovoru sa kolegama iz susjednih zemalja, zaključeno je da upravljanje zaštićenim područjima u BiH i u ovim zemljama EU sa sobom nosi niz identičnih izazova za čije rješavanje je nužno konstantno njegovati i unapređivati međusektorsku saradnju. Bila je ovo odlična prilika da se dobije više informacija i ideja kako da se unaprijedi poslovanje zaštićenih područja, kako se boriti sa izazovima u kontrolisanju broja posjetitelja, saradnji sa turističkim organizacijama i lokalnom zajednicom, te kako ostvariti dodatni izvor sredstava za realizaciju aktivnosti.

Također, zaključak je da sva zaštićena područja trebaju imati redovnu finansijsku pomoć osnivača, te razmotriti mogućnost izdavanja koncesija, ali na kraći vremenski period uz adekvatan nadzor u cilju održivosti područja, jer se prirodne i kulturne vrijednosti moraju sačuvati za buduće generacije.