Federalno ministarstvo okoliša i turizma prisustvovalo na godišnjem skupu operatera sistema upravljanja ambalažnim, elektroničkim i električnim otpadom

Federalno ministarstvo okoliša i turizma prisustvovalo na godišnjem skupu operatera sistema upravljanja ambalažnim, elektroničkim i električnim otpadom

Pon, 16. Okt. 2023.


 

Privredna komora Federacije BiH organizirala je godišnji skup operatera sistema upravljanja ambalažnim, elektroničkim i električnim otpadom sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i inspekcijskim službama FBiH nadležnim za ovu oblast. 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma predstavljala je ministrica Nasiha Pozder sa saradnicima. U vrlo konstruktivnoj atmosferi izneseni su stavovi i problemi koji se javljaju u sistemu upravljanja ovim vrstama otpada te u implementaciji dva pravilnika vrlo važna za stanje okoliša u BiH. Sinergija između aktera koji su sudjelovali u radu ovog skupa jednostavno nema alternativu. Sudionici su se usaglasili kako zajedno moraju djelovati  na poboljšanju integralnog upravljanja koji se temelji na produženoj odgovornosti proizvođača. Kao problemi istaknuti su  nedovoljna disciplina izvještavanja, burzovna kretanja cijena reciklažnog materijala te intenzivan rad na poboljšanju komunikacija između dijelova sistema. Predstavljen je i informatički sistem Fonda za zaštitu okoliša koji treba poslužiti kao temelj agencijskog izvještavanja o stanju okoliša.
Ministrica Pozder je  sve kapacitete Ministarstva stavila na raspolaganje kako bi poboljšali i unaprijedili sistem te postigli još bolje rezultata u implementaciji oba pravilnika