Deseta sjednica Međuvladine naučno-političke platforme za biodiverzitet i usluge ekosistema (IPBES)

Deseta sjednica Međuvladine naučno-političke platforme za biodiverzitet i usluge ekosistema (IPBES)

Uto, 29. Aug. 2023.


Bon, Njemačka 28. augusta - 2. septembra

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) osnovana je 2012. godine kao neovisno međuvladino tijelo, a osnovano je od strane 94. države, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je članica IPBES-a od samog početka, a danas broji ukupno 142 zemlje te se broj povećava svake godine.

Dana 28. augusta je otvorena Deseta sjednica Međuvladine naučno-političke platforme za biodiverzitet i usluge ekosistema (IPBES) u Njemačkoj, u Bonu, a koja će trajati do 2. septembra 2023. godine. Sjednica je organizovana samo nekoliko mjeseci nakon usvojanja Kunming-Montreal Globalnog Okvira za biodiverzitet koji je ukazao na velike gubitka biološke raznolikosti te time izrazio veliku spremnost ka primjeni transformativnih promjena u cilju zaštite biodverziteta. Novi Globalni okvir za biodiverzitet je još više istaknuo vrijednost i značaj rada IPBES-a.

Jedna od glavnih uloga IPBES Platforme je globalna procjena stanja bioraznolikosti, ekosistema i njihovih usluga koje se pružaju društvu. Navedene procjene se vrše kroz jačanje uloge nauke u procesu donošenja odluka na političkom nivou. Na ovaj način se podstiče zaštita biološke raznolikost, njeno održivo iskorištavanje i upravljanje, uz aktivno uključivanje lokalne zajednice i autohtonog naroda, kao i uključivanje žena i mladih. Procjene biološke raznolikosti koje sprovodi IPBES uključuju i kulturne i tradicionalne vrijednosti te su integrirane u svim procjenama.

Cilj Platforme je ojačati povezanost nauke i politike u području bioraznolikosti i usluga ekosistema kroz očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti. Na ovaj način, nauka pruža konkretne potrebne podatke u obliku koji je potreban donositeljima politika te se identificiraju alati i metodologije relevantne za politike. Također, platforma doprinosi izgradnji kapaciteta kroz unaprijeđenje naučno-političkog povezivanja.

Do sada je održano devet uspješnih IPBES sjednica na kojima je Bosna i Hercegovina aktivno prisustvovala, a ove godine na Desetoj IPBES sjednici u Bonu, delegaciju Bosne i Hercegovine predstavljaju: gdin. Mehmed Cero, pomoćnik ministra za Sektor okoliša Federalnog ministarstvo okoliša i turizma i nacionalna fokalna tačka za IPBES u BiH, prof. dr. Hamid Čustović, član IPBES biroa, prof. dr. Senka Barudanović, kordinator Nacionalne procjene ekosistema u BiH, prof. dr. Milan Mataruga, član IPBES multidisciplinarnog ekspertnog panela.

Ove godine program Desete IPBES sjednice će uključivati predstavljanje budućih globalnih procjena:

  1. Druga globalna procjena biodiverziteta i ekosistemskih usluga;
  2. Prva procjena monitoringa biodiverziteta i ekosistemskih usluga;
  3. Procjena biodiverziteta sa fokusom na prostorno planiranje i ekološke povezanosti;
  4. Procjena biodiverziteta i klimatskih promjena;
  5. Procjena biodiverziteta i uticaja zagađenja.

U okviru ove Sjednice, radit će se na usvajanju Sažetka za donosioce odluka (Summary for Policy Makers – SPM) Procjene invazivnih vrsta. Prema IPBES Globalnoj procjeni biodiverziteta i usluga ekosistema 2019. godine, invazivne vrste su prepoznate kao jedna od glavnih prijetnji gubitka biodiverziteta, zbog čega je i inicirana zasebna Procjena invazivnih vrsta, u okviru koje su učestvovali eksperti širom svijeta. Također, razmatrat će se ponovna incijativa o poveznici između aktivnostima IPCC-a i IPBES-a.

Agenda Desete sjednice IPBES-a