Promocija rezultata projekta BRIDGE: Očuvanje i promocija našeg prirodnog blaga treba biti dio kulture življenja

Promocija rezultata projekta BRIDGE: Očuvanje i promocija našeg prirodnog blaga treba biti dio kulture življenja

Pon, 27. Maj. 2024.


Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder prisustvovala je na završnoj manifestaciji – prezentaciji korisnika i rezultata projekta BRIDGE u Bosni i Hercegovini, koja je održana u Dječjoj kući u Sarajevu.

Radi se projektu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), kojeg su podržali Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini, a partneri su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo trgovine i turizma RS i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao i brojne lokalne zajednice. U projektu je učestvovalo 1.830 mladih, iz 55 lokalnih zajednica s prostora čitave Bosne i Hercegovine. Putem aktivnosti u avanturističkim kampovima za izviđače, sportskih igri za mlade u prirodi, kampanja za očuvanje okoliša, ozelenjavanja i označavanja planinarskih staza, digitalizacije i štampanja brošure ''Via Dinarica 30 ruta koje morate posjetiti'', kao i interaktivnih radionica u formatu TEDxTalk i učešća na međunarodnim takmičenjima gdje su naši mladi osvojili nagrade, projekat BRIDGE je pokazao kako se može uspostaviti saradnja, ali i povezati mladi koji imaju slične ili iste probleme i potrebe u našoj zemlji.   

''Sretna sam da je ovaj projekat povezao mlade ljude iz čitave Bosne i Hercegovine i BRIDGE je uistinu pomogao kako konkretnim akcijama tako i u promociji održivog turizma i zaštiti okoliša u našoj prekrasnoj zemlji. Važno je podizanje svijesti o tome da moramo čuvati prirodu, da štitimo i promovišemo naše kulturno-historijsko naslijeđe, da imamo fantastične turističke potencijale i da je to sve veliki resurs za buduće generacije. Najviše me dojmio edukativni karakter projekta i važnost da mladi ljudi usvajaju i promovišu ekologiju kao kulturu življenja. Mladi iz čak 50 lokalnih zajednica će moći prenijeti ovo važno iskustvo u svojim sredinama i tako promovirati prakse održivog turizma koje koriste tim zajednicama i našim prirodnim ekosistemima.

Osim toga, uvjerena sam da smo kroz projekt BRIDGE unaprijedili pripremljenost mladih za njihovu moguću karijeru u turizmu i potaknuli ih na razmišljanje o pozicioniranju industrije turizma kao poziva koji u ovoj zemlji itekako ima budućnost. Izražavam iskrenu zahvalnost UNDP-u na njihovom dugoročnom partnerstvu, fokusu koji su, u ovom projektu, stavili upravo na mlade ljude i uspostavljane njihove međusobne saradnje na promicanju potencijala Bosne i Hercegovine'', izjavila je ministrica Pozder.