Održan sastanak timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republlike Srpske koji će vršiti istraživanja na širem području Trgovske gore

Održan sastanak timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republlike Srpske koji će vršiti istraživanja na širem području Trgovske gore

Uto, 26. Sep. 2023.


U Banja Luci je 25. septembra 2023.godine u organizaciji ministra Bojana Vipotnika i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske održan sastanak timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske, koji će vršiti istraživanja na širem području Trgovske gore.

Sastanku su prisustvovali predstavnici hidrometereoloških zavoda, zavoda za agropedologiju, Agencije za vodno područje rijeke Save, zavoda za geologiju i Instituta za javno zdravstvo.

Osim predstavnika zavoda, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, te Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Kao što je ranije najavljeno timovi Federacije BiH i Republike Srpske će vršiti istraživanja Grupe poslova 1: geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička, seizmološka istraživanja, kao i istražna bušenja predviđena Projektnim zadatkom Ekspertskog tima.

Grupa poslova 2. obuhvata izradu nultog stanja radioaktivnosti u okolišu sa BiH strane u blizini lokacije na kojoj Republika Hrvatska namjerava da izgradi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom Čerkezovac.

Na sastanku je zatraženo da se Ekspertski tim proširi ekspertima iz oblasti hidrologije, metereologije, seizmologije i javnog zdravstva.

Preciziran je datum početka istražnih radova za 2. oktobar 2023.godine.