OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM LICIMA KONSULTANTSKIM KUĆAMA

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM LICIMA  KONSULTANTSKIM KUĆAMA

Sri, 06. Mar. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao jedan od partnera Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, obaviješteno je o javnom pozivu za iskazivanje interesa: Izrada Master plana za održivi razvoj turizma u slivu rijeke Save.

Krajnji rok za prijavu na poziv je 2.4.2024. godine u 13 sati.

Poziv je objavljen:

- Na web stranici Svjetske banke (GEF Sava and Drina Rivers Corridors Integrated Development Program (worldbank.org) kao i

- Na web stranici Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Activities - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)).

 

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA