OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM LICIMA

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM LICIMA

Pon, 27. Mar. 2023.


OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM LICIMA

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za turizam i ugostiteljstvo kao jedan od partnera UNDP BRIDGE PROJEKTA, obaviješten je o javnom pozivu UNWTO Studentske lige za prijavu na online takmičenje, gdje će se studenti iz cijelog svijeta takmičiti da daju turističkom sektoru svoje najbolje održive ideje o hitnim temama sektora.

Ovo takmičenje premošćuje jaz između obrazovanja i obuke studenata i stvarnosti turističkog sektora i stoga ne samo da studentima daje bolji uvid u naš sektor i moguće načine zapošljavanja koji postoje, već i omogućava ovim mladim ljudima da uđu na tržište rada što bolje, kao kvalifikovani i obučeni stručnjaci sposobni da se prilagode svakoj situaciji koja se može pojaviti.

Za više informacija o načinu prijave te krajnjem roku za prijavu, molimo pogledajte internet stranicu: https://www.unwto.org/students-league-bosnia-herzegovina

 

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA