O B A V J E Š T E NJ E O REZULTATIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE ODRŽANOG DANA 8.5.2023. GODINE