O B A V J E Š T E NJ E O REZULTATIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE ODRŽANOG DANA 3.4.2024. GODINE I 4.4.2024. GODINE