Informacija o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH za 2022. Godinu