Spremnost na saradnju s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma iskazalo više od 20 međunarodnih organizacija